Вие сте тук...
Начало > 2020 > март

Кукерите на Орсе

Кукерите на Орсе

Нашият народ е преминавал през различни изпитания и винаги е намирал начин да се справи и с най-голямото зло. Намирал е решение на проблемите, уповавайки се на съкровищната, наречена фолк-лор или народно знание, знание, проверено във времето... За това ние вярваме, че КУКЕРИТЕ НА ОРСЕ ще прогонят вирусите. Ако вярвате, можете да

Top